ثبت اطلاعات شغل شما
تازه های فروشنده - آگهی بازار كار

نیازمند فروشنده خانم در جهیزیه معراج

به یک فروشنده خانم جهت کار در جهیزیه معراج نیازمندیم. با مدیریت اقای زارع
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-09363835902

نیازمند فروشنده

به یک فروشنده خانم جهت فتوکپی و لوازم التحریر شیفت صبح نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-2226 391 0913

نیازمند فروشنده

به یک فروشنده خانم باتجربه جهت کار در لوازم خیاطی نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-3050 193 0913

نیازمند فروشنده

به یک فروشنده نیازمندیم. کفش بالون
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-8283 091 0901

خریدو فروش پسته و انار محولات

فروش پسته و انار محولات به تمام نقاط کشور جهت مصارف داخلی وصادرات اماده همکاری با شرکته
آگهی ویژه خراسان رضوي
[تربت حيدريه]
-09153322231

نیازمند فروشنده

به یک فروشنده خانم جهت کار در سو‍‍پر ماکت نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-۰۹۱۳۳۹۲۰۹۱۰

نیازمند فروشنده و کارگر

به دو فروشنده خانم و دو کارگر ساده در شیرینی سرای جام عسل نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
۴۲۲۳۸۰۷-۰۹۱۳۱۹۳۹۰۶۰

نیازمند فروشنده خانم

به یک فروشنده خانم نیمه وقت نیازمندیم
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-۰۹۳۶۱۸۸۰۸۱۴

نیازمند فروشنده

به یک فروشنده جهت کار در موبایل فروشی تپش نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
۵۲۲۳۱۹۲-۰۹۳۰۲۷۸۹۵۳۵

نیازمند فروشنده

به دو فروشنده در فروشگاه جهیزیه بزرگ شهر نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
3223706-09132932011

نیازمند فروشنده خانم

به یک فروشنده خانم در عطاری ابن سینا نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-09131914347

نیازمند فروشنده

به یک فروشنده خانم در گالری رز نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-09121782120

نیازمند فروشنده

به یک فروشنده خانم جهت همکاری در ایران پوشاک نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
4233207-09365152892

نیازمند فروشنده

به فروشنده خانم در پوشاک وایت نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-09364156736

نیازمند فروشنده خانم

به یک فروشنده خانم به صورت نیمه وقت یا تمام وقت در کیف فروشی نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-09135399441

نیازمند فروشنده خانم

به یک فروشنده خانم نیازمندیم
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-09136604901

نیازمند فروشنده خانم

به دو فروشنده خانم نیازمندیم. چرم بوفالو
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
5232121-

نیازمند فروشنده

به دو فروشنده خانم جهت همکاری در عینک ناصر خسرو نیازمندیم
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-09131930628

نیازمند فروشنده خانم

به چند فروشنده خانم نیازمندیم فروشگاه جهیزیه بزرگ شهر
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
3223706-09132932011

نیازمند فروشنده خانم

به یک فروشنده خانم جهت کار در شیرینی فروشی نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-09137650318

footer
ایران گوگل
ایمیل:     Info@ir-g.ir


 


سایت ایران گوگل پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد ، این قوانین را محترم شمرده و خود را موظف به پیروی از این قوانین می داند و همچنین در سایت ساماندهی پایگاهای اینترنتی وزارت ارشاد ثبت گردیده است.

با توجه به تعداد زیاد اگهی در سابت ایران گوگل ، مسئولیت اگهی درج شده بر عهده اگهی دهنده می باشد.