ثبت اطلاعات شغل شما
تازه های نیازمندیها - آگهی بازار كار

نیازمند منشی خانم

به یک منشی خانم مجرد و آشنا به کامپیوتر نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-5742 292 0913

نیازمند همکار

کلمپه کابک به تعدادی همکار خانم نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-5779 651 0913

نیازمند منشی

به دو نفر منشی خانم مجرد و آشنا به کامپیوتر نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-8730 290 0913

نیازمند خیاط ماهر

به تعدادی خیاط ماهر جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-0671 059 0913

نیازمند منازل رهن و اجاره

به منازل رهن و اجاره ای شما نیازمندیم. مشاور املاک بوستان جندقی
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
034-34252537-3846 29

نیازمند منازل رهن و اجاره

به منازل رهن و اجاره ای شما نیازمندیم. املاک سرنوشت
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
34254346-7610 191 09

نیازمند منازل رهن و اجاره

به منازل رهن و اجاره ای شما نیازمندیم. املاک عابدینی حسن عابدینی
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
34279287-8-3514 191

نیازمند منشی

به یک منشی جهت کار در مواد غذایی نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-0669 391 0913

نیازمند منازل رهن و اجاره

به املاک رهن و اجاره ای شما نیازمندیم. املاک فاتح نیا
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
34233310-4271 191 09

نیازمند نیروی کار

به یک نیروی آقا مجرد با حقوق بالا نیازمندیم. پیتزا ساندویچ آمیتیس اکبری نژاد
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-4472 290 0913

نیازمند همکار

به یک نفر همکار خانم به صورت نیمه وقت (عصرها) نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-2354 141 0939

نیازمند نیروی کار

به چند نیرو جهت کار در قنادی نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-7751 503 0913

نیازمند همکار

به یک همکار جهت کار در لوازم التحریر نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-2004 767 0913

نیازمند نماکار آلومینیوم

به چند نماکار آلومینیوم(کامپوزیت) با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
34265343-0745 539 09

نیازمند نیروی کار

به یک نیرو جهت کار در داروخانه شبانه روزی دکتر کریمی نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-

نیازمند آموزگار

به یک خانم جهت آموزش سی دی های آموزشی کودکان و تلفظ مناسب کلمات با کودک 2 ساله با حقوق عال
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-6605 391 0913

نیازمند نیرو

به تعدادی نیرو جهت کار در رستوران نیازمندیم. رستوران المپیک
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
34263652-

نیازمند راننده

فوری فوری به تعدادی راننده با اتومبیل شخصی نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-0236 193 0913

نیازمند فروشنده

به یک فروشنده خانم نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-8238 393 0913

نیازمند فروشنده

به یک فروشنده خانم نیازمندیم.
آگهی ویژه كرمان
[رفسنجان]
-8238 393 0913

footer
ایران گوگل
ایمیل:     Info@ir-g.ir


 


سایت ایران گوگل پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد ، این قوانین را محترم شمرده و خود را موظف به پیروی از این قوانین می داند و همچنین در سایت ساماندهی پایگاهای اینترنتی وزارت ارشاد ثبت گردیده است.

با توجه به تعداد زیاد اگهی در سابت ایران گوگل ، مسئولیت اگهی درج شده بر عهده اگهی دهنده می باشد.